Regulamin biblioteki


       Regulamin biblioteki szkolnej
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
2.Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od 5 września. Książki można wypożyczać na okres ferii i wakacji.
3.Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie,  uszkodzenie lub zagubienie książki. 
4. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni.
5. Jednorazowo można wypożyczyć 2-3 książki.
6.Wypożyczonej książki nie można przekazywać innym osobom.
7. Każdy uczeń może korzystać z czytelni przed lekcjami lub po lekcjach.
8. W uzasadnionych przypadkach z czytelni można korzystać w czasie przerw.
9.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego         i czasopism.