Konkurs Świat Baśni Andersena

Uczniowie rozwiązywali test ze znajomości lektur (zadania zamknięte i otwarte), wypełniali krzyżówkę, pisali zaproszenie na spotkanie z jedną z postaci z baśni,  rozpoznawali fragmenty utworów, dopasowywali rekwizyt do tytułu oraz opowiadali baśń jednocześnie ją reklamując                  i polecając kolegom.