Książki naszych marzeń


"KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" 
 

We wrześniu 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu realizowanego w ramach promocji czytelnictwa:"KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ".,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem... Książka wszystko potrafi.”Kornel Makuszyński

W ramach projektu nauczyciele oraz uczniowie klas IV czytali bajki i baśnie uczniom klas I. 
Młodzi czytelnicy podczas pracy z książką na lekcji.